در نشست خبری  کاندیدهای سیزدهمین دوره مجلس شورای جمهوری اسلامی، جمعی از نامزد های این دوره به ارائه برنامه های خود پرداختند.

خشایار نادی در ابتدای این نشست ضمن تقدیر و تشکر از اصحاب رسانه عنوان کرد : این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی حساسیت به خصوصی دارد و و مردم طبق فرمایش مقام معظم رهبری میتوانند با حضور پر رنگ در انتخابات نقش موئثری در آینده کشور داشته باشند.

نادی افزود: ما به عنوان یک مطالبه‌گر وارد این حوزه شدیم و قصد داریم که خواسته های مردم را در رأس امور قرار دهیم و با مشارکت مردم پای صندوق های رأی میتوانیم در راستای پیشرفت و توسعه کشور در تمام زمینه ها گام برداریم.

نمایندگان مجلس باید توجه خاصی به اوضاع اقتصادی ومعیشت مردم داشته باشند، دولت شبانه روزی در تلاش است اما برخی زمینه ها مانند اقتصاد نیاز به توجه بیشتری دارد که مجلسی ها میتوانند با ورود به این موضوع چالش ها را بر طرف کنند.

در ادامه دکتر ایمان زنگنه مطرح کرد: مجلس باید راجب کلان مسائل اقتصادی کشور تأثیر بیشتری داشته باشد و مسئله تعارض منافع را ریشه کن کند تا موضوعاتی مانند مالیات خانه های خالی و واردات خودرو به مرحله قانون گذاری درست و اجرای آن برسد.

کاندید دیگر، سید عادل حیدری انگونه اظهار نظر کرد: متأسفانه در چند سال أخیر ما شاهد هستیم که هدف اصلی در رابطه با ورود به مجلس دیگر به معنای واقعی نیست، در واقع هدف اصلی برای نشستن بر روی صندلی مجلس قانون گذاری درست است که حتما باید این مسئله در اولویت کاندیدا قرار گیرد.

سرکار خانم اکرم عشقی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری عنوان کردند: مجلس در رأس امور است، اگر مجلس درست و دقیق با پیگیری مناسب کار ها را انجام دهد بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

اگر مجلس درست چارچوب تعیین کند قطعاً مردم و حکومت هم تقش خود را به درستی متوجه میشوند و در جهت پیشرفت و توسعه گام برمیدارند.

در پایان این نشست آقایان هادی سبحانی نیا ، پیمان تقی پور ، علی عباس آرانی و علی بحیرانی از کاندیدا های این دوره مجلس شورای اسلامی، برنامه های مفید و تأثیر گذار خود را در راستای پیشرفت و توسعه کشور در زمینه های مختلف ارائه دادند.

به گزارش صدای پول ، لیست ایران متحد در حوزه انتخابیه تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس متشکل از جوانان متخصص و توانمند به سرلیستی خشایار نادی با حضور افرادی کارآمد، مردمی و اخلاق مدار نظیر ایمان زنگنه، سید عادل حیدری، سیده زهرا امیری، پیمان تقی پور، علی عباسیان آرانی، سید محمد رضا جعفری، علی بحیرایی، هادی سبحانی نیا(ارومیان)، اکرم عشقی ، و …با ویژگی ممتاز  استقلال و تجربه در میدان انتخابات پا به عرصه رقابت گذاشته و مورد توجه اقشار مختلف قرار گرفته است.

فهرست انتخاباتی حزب ایران متحد، با شعار «برای ایرانی متحد» منتشر شد