ماهان تیموری، در راستای مسولیت اجتماعی، با طرح های نیکوکارانه و‌خیرخواهانه، با ساخت مدرسه در مناطق محروم و حمایت از کودکان کار، نقش اساسی در ‌بهبود فضای آموزشی کشور داشته است.

به گزارش پایگاه خبری صدای پول و به نقل از دبیرخانه کنگره ملی مسئولیت اجتماعی کشور، ماهان تیموری در راستای مسئولیت اجتماعی سازمانی و با هدف توسعه اشتغال زایی، با برنامه ای راهبردی و سرمایه گذاری شخصی خود، با حمایت بخش دانشگاهی و‌علمی کشور به عنوان نخبه اقتصادی، در راستای اشتغال زایی و رشد علمی کشور گامی موثر نهاده است.
ماهان تیموری کارآفرینی است که الهام بخش بسیاری از کسب کارها در کشور است و با توجه به دغدغه های مقام معظم‌ رهبری در حوزه آموزش، اصول مدیریت ویژه ای دارد و شاید همین قاعده خاص هم باعث شده است تا وی در طول این سالها به موفقیت های بسیاری دست یابد.
ماهان، در راستای مسولیت اجتماعی، با طرح های نیکوکارانه و‌خیرخواهانه، با ساخت مدرسه در مناطق محروم و حمایت از کودکان کار، نقش اساسی در ‌بهبود فضای آموزشی کشور داشته است.
این‌ تحولات در زندگی ماهان باعث شد که با حمایت های بخش دولتی و ‌دانشگاهی فصل جدیدی در حوزه آموزش در کشور ایجاد کند.
لازم به ذکر است، ماهان در ایران به طور غیرمستقیم بیش از صد هزار شغل توسط دانش آموخته های نخبه ایجاد کرده است و همچنین در بسیاری از مناطق محروم توسط برادر گرامی خود محسن تیموری، برای روستاهای محروم لوله کشی آب آشامیدنی انجام داده اند.
ماهان تیموری، جزو معدود سخنران ایران هست که با بزرگانی علمی دنیا مانند رابرت کیوساکی، دارن هاردی و جک کنفیلد همکاری آموزشی داشته و تمام تلاش خود را انجام داده است که به روزترین اطلاعات دانشگاه های دنیا، همچون هاروارد ، استنقورد و… به دست مدیران ایرانی برسد و در تقویت مدیران ایرانی بسیار اثرگذار بوده است. وی همچنین بنیانگذار هوش مالی و بیزینس کوچینگ در ایران بوده و تنها سخنران ایرانیست که با مجله فوربز مصاحبه  کرده است.
ماهان تیموری، رویایی در سر دارد و آن هم ساخت ایرانیست قدرتمند، ثروتمند و بسیار خود را مدیون دعای پدر مادر و مردم ایران می داند.