- صدای پول - https://sedayepool.ir -

رشد چشم گیر تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون به بخش های مختلف اقتصادی

 

🔶️بانک توسعه تعاون در سال گذشته بیش از ۲۶۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است که نشان از افزایش بیش از ۲۰ درصدی نسبت به سال ۹۹ دارد.

#بانک_توسعه_تعاون #تسهیلات #کشاورزی #حمایتی #صنعت #اقتصادی #خدمات #مسکن #رشد #ازدواج #روستایی

آدرس کوتاه شده:https://ttbank.ir/s/mfafjGf