- صدای پول - https://sedayepool.ir -

اجرای خدمات الکترونیک سلامت نیازمند هماهنگی کامل ساختارهای مختلف است

 

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: در حال حاضر مقاومتی در برابر اجرای خدمات الکترونیک سلامت مثل نسخه نویسی الکترونیک وجود ندارد، بلکه ساختارهای مختلف مورد نیاز برای اجرای این خدمات باید با یکدیگر به طور کامل هماهنگ باشند و مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کنند.

 

 

حمید پوراصغری  درباره اجرای خدمات الکترونیک در نظام سلامت مانند نسخه نویسی الکترونیک گفت: اجرای نسخه نویسی الکترونیک در ابتدای راه قرار دارد و ممکن است در مسیر اجرا با مشکلاتی مواجه شود.
وی ادامه داد: همان طور که در بانک داری الکترونیک، فرآیندها به سمت الکترونیکی شدن رفت و به مرور ارتقا یافت، نسخه نویسی الکترونیک هم چالش‌هایی خواهد داشت که به مرور برطرف می‌شود.
معاون امورعلمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: اجرای خدمات الکترونیک در نظام سلامت فقط به حوزه سلامت مربوط نمی‌شود و بقیه دستگاه‌ها هم دخیل هستند. / ۱۱